diplomski rad
Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja za pogon za proizvodnju mliječne hrane za dojenčad

Tomislav Tomašić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Kabinet za tehnološko projektiranje