diplomski rad
Utjecaj toplinske obrade na fizikalno kemijska svojstva srdele (Sardina pilchardus)

Marijana Fiket (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe