diplomski rad
Utjecaj duljine zrenja na fizikalno-kemijske karakteristike baranjskog kulena

Josipa Batinić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe