završni rad
Osnovni parametri kakvoće i polifenolni sastav vina sorte Plavac mali

Marko Marinković (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada