disertacija
Karakterizacija dalmatinskoga, drniškoga, istarskoga i krčkoga pršuta

Sandra Petričević (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet