Pages

 Određivanje ukupnih fenola i antocijana u komini grožđa sorte Merlot
Određivanje ukupnih fenola i antocijana u komini grožđa sorte Merlot
Marina Marinčić
Cilj ovog istraživanja je bio ispitati utjecaj vremena (30, 45 i 60 min) i upotrebe 50% vodene otopine etanola, te iste otopine s udjelom 0,5 i 1% klorovodične kiseline, na izolaciju fenola i antocijana iz pokožice grožđa sorte Merlot primjenom ekstrakcije pomoću refluksa. Određivanje ukupnih fenola i antocijana provedeno je spektrofotometrijski. Najviši prinos ukupnih fenola određen je u ektraktu ekstrahiranom 60 min uz dodatak 0,5% klorovodične kiseline. Najviši prinos...
 Validacija spektrofotometrijskih metoda za određivanje željeza i mangana u vodi za piće
Validacija spektrofotometrijskih metoda za određivanje željeza i mangana u vodi za piće
Blaženka Jureta
Cilj ovoga rada bila je validacija dviju spektrofotometrijskih metoda za određivanje udjela željeza i mangana u vodi za piće. Obje metode se koriste u rutinskoj kontroli vode za piće u Vinkovačkom vodovodu. Metode su standardne, normirane a provođenje validacije bio bi korak u procesu ishođenja akreditacije. Postupkom validacije provjereni su sljedeći parametri : selektivnost, preciznost, točnost, linearnost, robusnost i granica kvantifikacije. Na temelju dobivenih rezultata...
"Zelena" Sinteza, strukturna i spektroskopska analiza derivata γ-pirona
"Zelena" Sinteza, strukturna i spektroskopska analiza derivata γ-pirona
Tea Ilčić
Već dulje vrijeme, interes znanstvenih istraživanja je pronalazak novih puteva za reakcije koje bi dale veća iskorištenja u umjerenim uvjetima, sa smanjenim brojem sintetskih stupnjeva i nadasve ekološki prihvatljive. Aktivacija mikrovalnim zračenjem kao nekonvencionalnim energetskim izvorom doprinosi značajnom ubrzanju širokog spektra organskih reakcija s nizom prednosti zelenog procesa u odnosu na konvencionalne metode. Istraživanja u okviru ovog rada obuhvaćaju mikrovalnu...
Adhezija autohtonih izolata bakterija mliječne kiseline na Caco-2 epitelne stanice
Adhezija autohtonih izolata bakterija mliječne kiseline na Caco-2 epitelne stanice
Maja Maričić
Iz tradicionalno proizvedenog sira u salamuri izolirano je 19 različitih autohtonih izolata bakterija mliječne kiseline (BMK), te je provedeno istraživanje in vitro adhezije u okviru probiotičkog koncepta. Adhezija na površinu crijevnih epitelnih stanica je bitan preduvjet za kolonizaciju probiotičkih sojeva u gastrointestinalnom traktu (GIT) jer omogućava dugotrajnije djelovanje probiotičkih bakterija na crijevnu mikrofloru i imunološki sustav domaćina, te spriječava kolonizaciju...
Adhezija odabranih probiotičkih bakterija na epitelne stanice karcinoma debelog crijeva
Adhezija odabranih probiotičkih bakterija na epitelne stanice karcinoma debelog crijeva
Iva Džaferović
Probiotici su živi mikroorganizmi, koji primijenjeni u adekvatnoj količini imaju povoljan učinak na zdravlje domaćina. Prilikom odabira probiotičkih sojeva, jedan od najvažnijih kriterija je svojstvo pojedine bakterije da adhezira i kolonizira gastrointestinalni trakt domaćina. Jedan od ciljeva ovog rada je bio ispitati utječe li prisutnost S-sloja na svojstvo adhezije Lactobacillus brevis ZG1 i Lactobacillus brevis SF15B na Caco-2 epitelne stanice, uz sojeve Lactobacillus helveticus...
Adhezijska svojstva potencijalnih probiotičkih sojeva bakterija mliječne kiseline
Adhezijska svojstva potencijalnih probiotičkih sojeva bakterija mliječne kiseline
Tomislav Korman
Prilikom odabira probiotičkih sojeva, jedan od najvažnijih kriterija je sposobnost pojedine bakterije da adhezira i kolonizira gastrointestinalni trakt (GIT) domaćina. Probiotičke bakterije pri tom se natječu za mjesta vezanja u GIT domaćina s patogenim bakterijama što može doprinijeti zaštiti od infekcija. Stoga su u ovom radu ispitana adhezijska svojstva potencijalnih probiotičkih sojeva bakterija mliječne kiseline (BMK) izoliranih iz autohtonih svježih sireva, te je ispitano...
Adhezijska svojstva potencijalnih probiotičkih sojeva u in vitro i in vivo uvjetima te njihov utjecaj na smanjenje intestinalne Salmonella sp. infekcije u miševa
Adhezijska svojstva potencijalnih probiotičkih sojeva u in vitro i in vivo uvjetima te njihov utjecaj na smanjenje intestinalne Salmonella sp. infekcije u miševa
Tihana Krcivoj
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati adhezijska svojstva bakterijskih sojeva L. plantarum 1K, izoliranog iz "slavonskog kulena" te L. plantarum A i L. plantarum B izoliranih iz sirutke na epitelne stanice crijeva miševa te utjecaj L. plantarum 1K na smanjenje intestinalne Salmonella sp. infekcije u miševa. L. plantarum 1K znatno smanjuje broj bakterijskih stanica Salmonella sp. u miševa inficiranih sa bakterijom Salmonella sp.. Ovaj bakterijski izolat je pokazao osnovne funkcionalne...
Adhezijska svojstva probiotičkih sojeva iz rodova Lactobacillus i Bifidobacterium
Adhezijska svojstva probiotičkih sojeva iz rodova Lactobacillus i Bifidobacterium
Viktorija Jurić
Cilj ovog rada je ispitati in vitro adheziju pojedinih Lactobacillus i Bifodobacterium sojeva na proteine ekstracelularnog matriksa. Eksperimenti su provedeni s petnaest različitih Lactobacillus i Bifidobacterium sojeva iz Zbirke bakterija mliječne kiseline Laboratorija za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, koja sadrži više od 200 različitih sojeva bakterija mliječne kiseline. Sposobnost adhezije Lactobacillus i...
Adipokini
Adipokini
Ivana Gradiški
Bijelo masno tkivo se dugo vremena smatralo samo pasivnim spremištem energije, no u zadnjih dvadesetak godina masno tkivo je prepoznato kao vrlo aktivan endokrini i metabolički organ koji stvara i izlučuje bioaktivne peptide, adipokine, koji moduliraju apetit, potrošnju energije, osjetljivost na inzulin, endokrini i reproduktivni sustav, koštani metabolizam. Nadalje, adipokini sudjeluju u regulaciji upalnih procesa i imunosnih odgovora te se na temelju toga mogu podijeliti na proupalne...
Adsorpcija mikotoksina zearalenona s bakterijama mliječne kiseline
Adsorpcija mikotoksina zearalenona s bakterijama mliječne kiseline
Maja Friganović
Zearalenon je mikotoksin štetan po zdravlje ljudi i životinja te je prisutan u brojnim namirnicama i krmivima. Stoga se posljednjih godina velika pozornost posvećuje razvoju bioloških metoda detoksifikacije, odnosno primjeni bakterija mliječne kiseline u vezanju i uklanjanju mikotoksina iz sredine u kojoj se nalaze. U ovom je radu istražena sposobnost bakterija mliječne kiseline Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) i Lactobacillus plantarum A da vežu zearalenon. Rezultati su...
Aflatoksin B1 i okratoksin A u žitaricama s područja sjeverozapadne Hrvatske
Aflatoksin B1 i okratoksin A u žitaricama s područja sjeverozapadne Hrvatske
Marijana Janči
Mikotoksini su toksični metaboliti plijesni koji narušavaju zdravlje ljudi i životinja. Zaštita hrane i hrane za životinje od mikotoksina mora se provoditi kroz cijeli prehrambeni lanac. Mogu se naći u žitaricama i proizvodima na bazi žitarica, a u organizam ulaze najčešće putem hrane, uzrokujući oboljenja zvana mikotoksikoze. U radu su opisani akutni i kronični učinci aflatoksina B1 (AFB1) i okratoksina A (OTA). AFB1 je mikotoksin kojeg sintetiziraju plijesni uglavnom roda...
Aflatoksin b1 i okratoksin a u hrani životinjskog podrijetla
Aflatoksin b1 i okratoksin a u hrani životinjskog podrijetla
Valentina Lovreško
Mikotoksini su sekundarni toksični metaboliti plijesni različitih rodova. Oni ispoljavaju toksične učinke u životinja i ljudi, a oboljenja se nazivaju mikotoksikoze. Aflatoksin B1 (AFB1) je mikotoksin kojeg sintetiziraju plijesni uglavnom roda Aspergillus, najviše A. flavus i A. parasiticus. Pripisuje mu se karcinogenost, mutagenost, teratogenost i imunosupresivno djelovanje te je smatran najjačim hepatokarcinogenom u sisavaca. Okratoksin A (OTA) proizvode plijesni iz rodova...

Pages